St. Remi

Al in 1880 werden in Baarle pogingen gedaan om te komen tot de oprichting van een muziekvereniging. Enkele vooraanstaande mannen namen het initiatief om tot oprichting van een fanfare te komen. Het ging hun voor de wind. De ledenwerving verliep vlot, een dirigent werd aangetrokken en al binnen zes maanden trok het gezelschap door de straten. Ondanks alle voortekenen voor een mooie toekomst ging, mede door invloed van dorpspartijschappen, de eenheid in het gezelschap jammer genoeg teloor. Dit niet tot ongenoegen van sommigen kortzichtige autoriteiten.

Eind 1907 nam men opnieuw het plan op een fanfare op te richten. Het initiatief werd voorgelegd aan de wereldlijke en geestelijke overheid van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Na een drietal besprekingen konden deze hieraan hun instemming verlenen.
De oprichting van St. Remi was een feit.

Verloop ledenaantal
In 1923/1924 werd de fanfare omgevormd tot een harmonie. De vereniging werd in 1963 uitgebreid met een tamboerkorps, later slagwerkgroep. 5 jaar later, in 1968 voegde zich daar nog een majorettekorps toe. Nog altijd vormen de afdelingen Orkest, Slagwerkgroep en Baton-Twirl Showgroep samen muziekvereniging St. Remi. Sinds 2021 is de vereniging verrijkt met de komst van afdeling DoRemi; een enthousiast kleinschalig kinderkoortje dat zijn oorsprong kent als “de Kerkuiltjes”.

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau worden ook wel aangeduid als de meest unieke Siamese tweeling in Europa vanwege hun voor buitenstaanders ingewikkelde structuur. Deze bijzondere structuur werkt ook door bij St. Remi. De vereniging is namelijk zowel aangesloten bij het Belgische Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) als de Nederlandse KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). Ook dit is uniek.

Tot slot
Reeds in 1934 verkreeg St. Remi het predicaat Koninklijk (van Belgische zijde) toegekend. Van Nederlandse zijde ontving St. Remi de koninklijke eremedaille t.g.v. het 100-jarig bestaan in 2008.

Bent u nog meer geïnteresseerd in de geschiedenis van onze vereniging?
Verdere geschiedschrijving (en anekdotes) betreffende onze vereniging vindt u terug in ons jubileumboek “100 jaar Koninklijke Harmonie en Showgroep St. Remi”. Exemplaren hiervan zijn te koop via info@sintremi.nl

 

Lid worden?
Lees hieronder meer

Lid worden?

Bestuur